ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

 • GH110 ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

  GH110 ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

  GH110 ਰਬੜ ਕ੍ਰਾਲਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਿੰਗ ਹਾਫ-ਫੀਡਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

  Gookma GH110 ਰਬੜ ਕ੍ਰਾਲਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਿੰਗ ਹਾਫ-ਫੀਡਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੋਲ 3 ਖੋਜ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਹਲਕੇਪਨ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

 • GH120 ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

  GH120 ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

  GH120 ਰਬੜ ਕ੍ਰਾਲਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਿੰਗ ਹਾਫ-ਫੀਡਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ

  Gookma GH120 ਰਬੜ ਕ੍ਰਾਲਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਿੰਗ ਹਾਫ-ਫੀਡਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਰਾਈਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ